Košice 22. augusta (TASR) – Na výrobu vodíka založí Košický samosprávny kraj (KSK) so spoločnosťou Kosit obchodnú spoločnosť W2H2 KSK. Každý z partnerov do nej vloží 5000 eur a bude mať 50-percentný podiel. Na pondelkovom zasadaní to schválilo Zastupiteľstvo KSK. Vyrobený vodík by mal slúžiť najmä ako palivo pre autobusy v prímestskej autobusovej doprave. K založeniu obchodnej spoločnosti dôjde na základe memoranda o spolupráci, ktoré kraj s košickým spracovateľom odpadov podpísal 5. mája.

„Na to, aby bolo využívanie vodíka efektívne, potrebujeme ho vyrábať priamo v našom kraji. Spoločnosť W2H2 KSK zakladáme najmä s cieľom inštalácie vysokoteplotného elektrolyzéra, ktorý bude slúžiť na výrobu vodíka. Som rád, že máme partnera, s ktorým budeme tento zelený zdroj energie vyrábať z tepla, ktoré vzniká zhodnocovaním nerecyklovateľného odpadu aj z fotovoltaických zdrojov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Za ideálnych podmienok by sa tak podľa neho mohla pokryť ročná prevádzka približne 50 vodíkových autobusov. Po rokovaní však Trnka pre TASR pripustil, že prijaté uznesenie v tomto bode možno nepodpíše a v takom prípade by sa opäť schvaľovalo na najbližšom zasadnutí. Poslanci v rámci uznesenia totiž schvaľovali aj dvoch členov dozornej rady spoločnosti. „Nastal problém pri nominácii do dozornej rady, čiže neboli všetci poslanci zjavne stotožnení s týmto návrhom, a musíme ešte zanalyzovať, či tam nedošlo k nejakému procesnému zlyhaniu, a ak áno, do akej miery to je závažné. Ak nedošlo k pochybeniu, tak to ostane tak, ak áno, tak v zásade budeme musieť na ďalšom zastupiteľstve znova toto uznesenie schváliť,“ povedal.

Projektové zámery inštalácie vysokoteplotného elektrolyzéra, ako aj nákup vodíkových autobusov podal KSK do zásobníka projektov Fondu spravodlivej transformácie. Výzvu z fondu očakáva kraj po schválení Operačného programu Slovensko začiatkom roka 2023, zmluvu by mohli následne podpísať koncom roka 2023. KSK ďalej informoval, že spustenie skúšobnej prevádzky výroby vodíka v košickej Barci je naplánované na rok 2026.

Košický kraj deklaruje, že dlhodobo počíta s nasadením vodíka a ako prvý na Slovensku prijal vlastnú vodíkovú stratégiu, ktorá je kľúčovým dokumentom pre využívanie vodíkových technológií. Kraj nakúpil desať vodíkových bicyklov, podpísal memorandum o spolupráci s Moravsko-sliezskym krajom s cieľom vytvorenia prototypu vodíkovej lode využitím metalhydridových zásobníkov, pripravuje sa na zavedenie vodíkových autobusov a podpísal memorandum s firmou Kosit s cieľom zabezpečiť výrobu a odbyt pre vodíkové autobusy.