Budapešť 19. augusta 2022 – Kapacita prepravy plynu do Maďarska v prepojovacom bode Csanadpalota na rumunsko-maďarskej hranici sa od 1. októbra zvýši o takmer 50 %. Informoval o tom portál argusmedia.com, podľa ktorého čaká sa na schválenie zo strany Maďarského úradu pre reguláciu energetiky a verejných služieb. (MEKH)

Aktuálna menovitá kapacita bodu je 50,3 GWh/d, ale na základe dodatku k zmluve o prepojení, ktorú vo štvrtok (18. 8.) podpísali prevádzkovatelia prepravných sústav FGSZ a Transgaz, sa od 1. októbra sa zvýši na 73,4 GWh/d.

FGSZ teraz predloží žiadosť na MEKH, aby získal súhlas na zvýšenie technickej kapacity bodu Csanadpalota. O pláne zvýšenia prepojovacej kapacity sa podľa argusmedia.com diskutovalo od polovice júla.

Záujem o kapacitu v tomto bode je mimoriadne silný od začiatku júla, pričom toky smerom do Maďarska dosahovali od 1. júla do 17. augusta priemernú kapacitu 48,9 GWh/d. Minulomesačné aukcie kapacity na august boli natoľko konkurenčné a trvali tak dlho, že boli nakoniec zrušené a pre tohtoročné aukcie kapacity za september boli zavedené nové pravidlá, ktoré zahŕňajúi oveľa väčšie cenové kroky. Napriek tomu tieto aukcie v súčasnosti na platforme RBP po niekoľkých dňoch opäť prebiehajú.

Od začiatku júla boli z Bulharska do Rumunska zaznamenané oveľa silnejšie toky, ktoré od 1. júla do 17. augusta dosahovali priemerne 91 GWh/d v porovnaní s 53 GWh/d v júni. Niektoré rumunské firmy dovážajú LNG z Grécka, ktorý sa potom posiela buď fyzicky, alebo je spätne prepravený cez bod Kulata-Sidirokastro do Bulharska, odkiaľ potom smeruje do Rumunska v Negru Voda.

Maďarské ceny na najbližší mesiac si udržali vysoké prémie oproti domácim rumunským cenám, čo podnecovalo silné toky smerom do Maďarska v Csanadpalote, uzavrel argusmedia.com.