Berlín 19. augusta 2022 – Európska komisia v piatok schválila nemecký program vo výške 27,5 miliardy eur, ktorý má pomôcť energeticky náročným spoločnostiam vyrovnať sa s vyššími nákladmi na elektrinu, vyplývajú z povinnosti nakupovať emisné kvóty. Informovala o tom agentúra Reuters.

Schválenie EK je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž pre spoločnosti na jednotnom trhu.

Energeticky náročné odvetvia sa už dlho sťažujú, že povinnosť platiť za povolenky cez systém obchodovania s emisiami ich znevýhodňuje v porovnaní s konkurenciou mimo EÚ.

Keďže ruská invázia na Ukrajinu zvýšila náklady na energie a v niektorých prípadoch si vynútila prechod z plynu na uhlíkovo náročnejšie uhlie, náklady, ktorým priemysel v Európe čelí, vzrástli. Nemecko je obzvlášť zraniteľné pre svoju historickú závislosť od ruského plynu.

„Schéma umožní Nemecku znížiť vplyv nákladov na nepriame emisie na jeho energeticky náročné odvetvia a tým aj riziko, že tieto spoločnosti premiestnia výrobu do krajín mimo EÚ s menej ambicióznymi klimatickými politikami,“ povedala komisárka EÚ pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.

EK schválila podobné, ale menšie schémy v Holandsku a Fínsku.

Podľa nemeckého plánu spoločnosti, ktoré spotrebúvajú veľa elektriny, dostanú od vlády kompenzáciu, ktorá im pomôže s „nepriamymi nákladmi na emisie“ – alebo s časťou ich vyšších účtov za elektrinu, ktorá je výsledkom cien uhlíka.

Kompenzácia bude poskytnutá oprávneným spoločnostiam za náklady vzniknuté v rokoch 2021-2030, so záverečnou platbou v roku 2031. Maximálna výška pomoci sa vo väčšine prípadov bude rovnať 75 % vzniknutých nákladov na nepriame emisie.

Aby sa spoločnosti kvalifikovali na kompenzáciu, budú musieť buď zaviesť opatrenia na úsporu energie, alebo pokryť aspoň 30 % svojej spotreby elektriny z OZE. Okrem toho budú musieť od budúceho roka vykonať dodatočné investície vo výške najmenej 50 % sumy pomoci, aby ušetrili energiu a dekarbonizovali svoj výrobný proces.