Bratislava 18. novembra 2021 – Plynárenstvo sa bude podieľať na plnení záväzku znížiť metánové emisie o 30 % do roku 2030, hoci ich produkuje o viac ako polovicu menej ako poľnohospodárstvo. Metán je však veľmi škodlivý plyn a odvetvie ho môže z väčšej časti eliminovať rýchlo a nákladovo výhodne. V podcaste Otvorene o plyne to povedal šéf oddelenia stratégie a EÚ záležitostí spoločnosti Eustream Milan Sedláček. „Existujú aj štúdie, ktoré hovoria, že v oblasti metánových emisií sa za cenu dostupných nákladov dá zredukovať pomerne veľa metánových emisií. Mám tu odhad, že do roku 2050 by sa podarilo znížiť globálne otepľovanie niekde medzi 0,2 – 0,3 °C len za cenu cenovo dostupných alebo nulových nákladov v oblasti redukcií metánových emisií. Čiže je to niečo ako nízko rastúce ovocie, preto je to také dôležité,“ objasnil Sedláček.

Na ľudskou činnosťou vytvorených metánových emisiách sa podieľa s 53 % najmä poľnohospodárstvo, s 26 % odpady a 19 % energetika. Podľa Sedláčka ide o údaje platné pre Európu a v čom môže byť istá nepresnosť. „Európa importuje veľkú väčšinu svojho plynu a ropy z tretích krajín, kde sú environmentálne štandardy trošku nižšie. Takže môžem povedať, že to možno bude aj viac ako tých 19 %, pretože my vlastne importujeme metánovú stopu z tretích krajín. Jediné kredibilné číslo, ktoré mám v ruke, sa týka Eustreamu. A tam môžem povedať, že sme podľa mňa v tejto oblasti špičkoví. Veľmi rád by som sa s tým pochválil, venujeme tomu nesmierne veľa úsilia. Vykazujeme tie čísla oficiálne a na základe kredibilných metodík a systému hodnotenia, ktorý máme, vychádza, že naše metánové emisie nie sú desiatky ani jednotky percent, dokonca nie ani desatiny percent. Ak vôbec, sú to maximálne stotiny percenta z našej prepravy,“ upozornil Sedláček, s tým, že Eustream sa venuje redukcii metánových emisií už od rokov 2007-2008. „Viedli nás k tomu najmä bezpečnostné riziká a ekonomické dôvody. Bezpečnostné riziká preto, že keď už prepravujeme 10 % spotreby zemného plynu EÚ, tak si nemôžeme dovoliť metánové emisie z hľadiska bezpečnosti ako takej, plyn je výbušný. Pri tom istom objeme každý metán, ktorý vypúšťame do ovzdušia, predstavuje ekonomickú stratu našej spoločnosti a slovenskej ekonomiky. To znamená, že aj z ekonomického pohľadu bol silný dôvod tomu venovať finančné prostriedky, energiu a ľudské zdroje. Máme fascinujúce výsledky. Pozrel som si graf a my sme dokázali znížiť metánové emisie o viac ako 70 % oproti roku, keď sme sa problematike začali venovať,“ zdôraznil Sedláček.

Keď sa pozrieme na emisie metánu, v plynárenstve sú v podstate tri zdroje pri preprave zemného plynu. Sú tzv. fugitívne emisie, náhodné, o ktorých neviete. Sú to rôzne druhy porúch technologických zariadení. Potom sú emisie o ktorých viete, technologické emisie, zámerné, nenáhodné. Robíte opravu, potrebujete vypustiť plyn z potrubia, z technologického zariadenia. Samozrejme, to je plánovaná vec. Plus neúplné spaľovanie, keď sa spaľuje zemný plyn napríklad pri pohone kompresorov, ten sa nie vždy dokáže dokonale spáliť, takže niečo uniká do atmosféry. „Minimálne prvé dve z týchto troch oblastí sú predmetom a súčasťou sofistikovaného systému hodnotenia a odstraňovania metánových emisií v našej spoločnosti. Najťažšie je to s fugitívnymi, pretože sú náhodné. Veci sa kazia, aj keď to neplánujeme. Máme na to monitorovacie zariadenia a boli sme jedni z prvých v Európe, ktorí začali používať špeciálne upravenú infračervenú kameru, ktorá vie veľmi presne detekovať a z časti aj kvantifikovať metánové emisie. Aj technologické môžu byť zaujímavé z hľadiska objemu metánových emisií.  Tam to vieme riešiť veľmi zaujímavými technológiami, ako sú napríklad prečerpávacie kompresory. Predstavte si, že máme vedľa seba niekoľko potrubí a jedno ideme opravovať. V starých časoch by sa sekcia uzavrela, plyn by sa vypustil do atmosféry. Ekonomická strata a samozrejme nebývalý príspevok ku globálnemu otepľovaniu. Nie je to lacné zariadenie, boli sme jedni z prvých, ktorí si ho kúpili. Prečerpáme z takej sekcie plyn do druhého potrubia a potom môžeme mať to potrubie odtlakované,“ vysvetlil Sedláček.

Spoločnosť Eustream pristúpila k dobrovoľnej iniciatíve plynárenských spoločností, Oil and Gas Methane Partnership (OGMP). Zároveň víta aj vznik International Methane Emissions Observatory (IMEO), ktoré by malo  zbierať, porovnávať, verifikovať, auditovať a sprístupňovať dáta tak, aby sa na základe nich dalo kvalifikovane rozhodovať. „V tejto veci je potrebné zjednať poriadok a IMEO je skvelá iniciatíva pod hlavičkou OSN, ktorá by veci mohla posunúť vpred. V OGMP máme už minimálne 74 firiem z plynárenského reťazca a za ťažbu plynu sú tam veľké mená ako Shell, BP, Equinor, za prevádzkovateľov prepravných sietí sú tam najväčší európski prepravcovia a tie záväzky sú jasne dané. Preto som jednoznačným optimistom, že plynárenský reťazec si s týmto poradí,“ dodal Sedláček.

Celý podcast s M.Sedláčkom si môžete vypočuť na týchto platformách:

Soundcloud:

Spotify: