Bratislava 6.októbra 2021-Spoločnosť Nafta skúma možnosti skladovania vodíka už viac ako sedem rokov a participuje na viacerých európskych a domácich projektoch. Za dôležité považuje výsledky výskumných aktivít, ktoré sa týkajú vodíka, lebo tie určia aj budúcnosť smerovania plynárenstva. V podcaste Otvorene o plyne to povedal generálny riaditeľ spoločnosti Nafta Martin Bartošovič. „My sme súčasťou infraštruktúry a jej určujúcou časťou sú tranzitné plynovody, ktoré dopravujú energonosič, či to bude samotný metán, zmes s vodíkom alebo čistý vodík. My sme tí, ktorí sa musia prispôsobiť. Preto s predstihom robíme tieto výskumné aktivity a ak budú potrebné investície, sme pripravení ich zrealizovať tak, aby sme boli súčasťou tejto energetickej infraštruktúry,“ konštatoval Bartošovič.

Nafta v súčasnosti skúma tri oblasti. Prvou je skladovanie zmesi zemného plynu s vodíkom. Druhou je skladovanie čistého vodíka. Treťou sú iné obnoviteľné plyny. „V rámci EÚ sme zapojení v dvoch veľmi veľkých projektoch. V jednom ako NAFTA, je to projekt HyUsPRe. Druhým je prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti Humble Grove projekt Hystories. Oba sú vedené veľkými výskumnými inštitútmi a univerzitami a sú tam aj priemyselní partneri. Ich cieľom je skúmať vplyv vodíka na ložisko, ale súčasťou je aj vystrojenie sond, či povrchová technológia. Veľmi dôležité je nastavenie potenciálneho modelu fungovania alebo konverzie skladov na vodík v budúcnosti,“ uviedol Bartošovič.

Na Slovensku má Nafta takisto rozpracované viaceré projekty a uspela napríklad v národnom kole projektov IPCEI, teda  dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu. Projekt v súčasnosti posudzuje Európska komisia. „Teraz by malo nasledovať vyjasňovanie žiadosti . Verím, že uspejeme. Okrem tohto projektu máme viaceré menšie veci, ktoré analyzujeme priamo v Nafte. Téma je natoľko komplexná, že samotné firmy by bez spolupráce s inými partnermi, či už priemyselnými, s univerzitami, výskumnými inštitúciami, neuspeli,“ vysvetlil Bartošovič.

Najčerstvejší projekt sa týka výroby modrého vodíka, na ktorom sa spolu s Naftou podieľa aj nemecká spoločnosť RWE, EP Infrastructure, Eustream a NAFTA. „Projekt by mal byť lokalizovaný na kompresorovej stanici Veľké Kapušany. Princíp je jednoduchý, ako dnešná štandardná výroba vodíka zo zemného plynu s tým, že vzniknutý CO2 nebude vypúšťaný do atmosféry, ale bude uskladnený v podzemných štruktúrach,“ objasnil Bartošovič s tým stále vidí perspektívu aj pre zemný plyn. „Z nášho pohľadu skladovateľa energií vidíme budúcnosť zemného plynu zatiaľ veľmi pozitívne. Treba povedať, že OZE produkujú energiu v čase, keď svieti slnko alebo fúka vietor. Keď sa to nedeje, potrebujete veľmi flexibilný zdroj energie, ktorými sú z nášho pohľadu paroplynové cykly alebo výroba elektrickej energie z plynu. Ten generátor naštartujete v priebehu pár minút a vie doplniť energiu na trh pre spotrebiteľov. Druhý aspekt, prečo sú podzemné zásobníky zemného plynu zaujímavé, je, že OZE vyrábajú elektrinu aj keď ju nepotrebujete. Takže v tom prípade, keď  elektrickú energiu nepotrebujete, ale je vyrobená, vieme ju skonvertovať na vodík a tento buď v čistej forme alebo v zmesi vieme uskladniť do podzemných ložísk a vytiahnuť, keď bude potrebná,“ dodal Bartošovič.

Celý podcast s M.Bartošovičom si môžete vypočuť i pozrieť na týchto platformách:

Youtube:

Anchor:

Spotify:

Soundcloud: