Vysoké Tatry, 7. októbra 2019 – Slovensko má šancu byť súčasťou hlavných dopravných koridorov pre nákladnú dopravu. Skvapalnený zemný plyn (LNG) má uplatnenie najmä v nákladnej doprave a sieť jeho plničiek sa na Slovensku začína realizovať prostredníctvom projektu fueLCNG. Aktuálnu informáciu potvrdil na Jesennej konferencií SPNZ generálny riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Štefan Šabík.


     „Projekt sa začal realizovať zhruba pred rokom a pol, tá prípravná fáza odštartovala ešte o niečo skôr. Získali sme grant na rozvoj alternatívneho paliva, v tomto prípade aj CNG (stlačený zemný plyn) aj LNG a na ochranu ovzdušia. Momentálne sme v štádiu vyhlásenia štyroch medzinárodných tendrov, zároveň už máme stanovené aj lokality, kde budú umiestnené plničky LNG aj CNG v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou,“ zdôraznil Šabík s tým, že dohromady bude na Slovensku 14 CNG staníc s technológiou zmeny z LNG a tri samostatné LNG stanice. Rozmiestnené budú na koridoroch diaľnic D1 a D2, aby bolo Slovensko takýmto spôsobom prejazdné aj pre Európu. „Ak dobre dopadne výberové konanie na tieto plničky, tak predpokladám, že by mohli byť uvedené do prevádzky za nejaké dva roky,“ konštatoval Šabík.
     Podľa Šabíka má LNG veľký priestor na využitie najmä v ťažkej nákladnej a autobusovej doprave v mestách. CNG je skôr vhodný pre osobnú dopravu. Zároveň dodal, že sieť LNG plničiek v Európe sa ešte len začína tvoriť, z čoho môže Slovensko ťažiť a zostať tak na mape veľkých dopravných koridorov. „Súčasťou tohto projektu je aj prvé skvapalňovacie zariadenie zemného plynu na Slovensku, takže možno predbehneme v tomto aj Českú republiku. Prostredníctvom LNG vieme vytvárať takú virtuálnu sieť a dostať sa tak na miesta, kde nie je klasický rúrový rozvod. Aj preto sme to tak museli riešiť v prípade diaľnic, kde nemáme žiadne väčšie rozvody plynu,“ vysvetlil Šabík.
     LNG môže mať veľmi dobré uplatnenie aj v riečnej doprave. Bratislava má v tomto smere výhodnú polohu na dunajskej ceste medzi Nemeckom a Čiernym morom. Šabík v tom vidí veľkú príležitosť pri prepojení a využití zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie. „Ak chceme do budúcna skončiť s uhlím, tak núka sa tu plyn ako základná báza, cez ktorú by sa vyrábala elektrická energia,“ uzavrel riaditeľ SPP Šabík.