Bratislava 28. februára 2020 – Spoločnosti Gas TSO of Ukraine a Eustream od 1. marca 2020 spúšťajú virtuálny reverzný tok na prepojovacom bode Veľké Kapušany. Informuje o tom webová stránka spoločnosti Eustream. Nad rámec prepravných kapacít na prepojovacom bode Budince, prostredníctvom ktorého je zásobovaný ukrajinský trh so zemným plynom od roku 2014, spoločnosti Eustream a Gas TSO of Ukrajine na základe prepojovacej dohody pre bod Veľké Kapušany / Užhorod, uvádzajú na trh virtuálnu reverznú kapacitu na tomto bode. Vďaka tomu dochádza k ďalšiemu zvýšeniu kapacity slovenského koridoru pre dodávky zemného plynu na Ukrajinu.

Počnúc 1. marcom 2020 prevádzkovatelia prepravných sietí uvádzajú na trh nasledovnú kapacitu na dennej báze:

  • 10 mil. m3/deň (104 GWh/deň)

Prevádzkovatelia prepravných sietí pripomínajú, že virtuálna reverzná kapacita je závislá od tokov v smere z Ukrajiny. Ide teda o prerušiteľnú kapacitu, ktorá môže byť prerušená v prípade absencie fyzického toku v smere z Ukrajiny.

Prevádzkovatelia sa môžu dohodnúť na zvýšení úrovne virtuálnej reverznej kapacity v prípade pevného záujmu trhu. V prípade záujmu o vyššiu virtuálnu reverznú kapacitu prosím kontaktuje prevádzkovateľov prepravných sietí na nasledovných adresách: businesscooperation@tsoua.com a info@eustream.sk.