Slovenský plynárenský a naftový zväz aj tento rok pripravil už tradičnú jesennú konferenciu, ktorá bola 5. a 6. októbra vo Vysokých Tatrách.

Obsahom plenárneho rokovania bolo skĺbenie energetiky s ekológiou, a tomu zodpovedali aj témy dvoch blokov a ich hostia, medzi ktorými nechýbal ani minister životného prostredia SR Lázsló Sólymos. V nadväznosti na jeho vystúpenie si takmer 300 účastníkov vypočulo prednášky o implementácii záverov Parížskej dohody COP21 v podmienkach Slovenska, ako aj o realizácii tzv. zimného energetického balíčka EK v kontexte napĺňania environmentálnych cieľov, kde dostala priestor aj Lívia Vašáková, zástupkyňa EK pre SR.

Zatiaľ, čo v prvom bloku dominovali témy z oblasti životného prostredia, druhý blok sa už venoval aj zemnému plynu, ako efektívnej súčasti riešenia cieľov SR pri prechode na nízkouhlíkovú energetiku.

Rozsiahlejšiu informáciu z dvojdňového rokovania prinesieme v októbrovom vydaní Slovgasu.

V úvodnej časti vystúpil minister envirorezortu Lázsló Sólymos, ktorý ocenil prístup plynárov a naftárov k ekológii

Zástupkyňa EK pre SR Lívia Vašáková sa vo svojom vystúpení venovala novej európskej energetickej legislatíve