Brusel 13. januára 2022 – Emisie skleníkových plynov v Európskej únii (EÚ) klesli v roku 2020 medziročne o 9 % na 3,5 miliardy ton ekvivalentu CO2. Za dvanásťročné obdobie od prvého dostupného referenčného roku 2008, sa znížili o 24 %. Najväčší pokles zaznamenali v sektore dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, a to o – 41 %. Vyplýva to zo správy Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie.

Činnosťou s najvyššími emisiami skleníkových plynov v roku 2020 bol spracovateľský priemysel (740 miliónov ton eCO2; 21 % z celkových emisií skleníkových plynov). Nasleduje dodávka elektriny, plynu, pary a klimatizácie (719 miliónov ton eCO2, 21 %) a celkové aktivity domácností (693 miliónov ton eCO2; 20 %). Domácnosti produkujú skleníkové plyny v doprave, pri vykurovaní a iných činnostiach.

„Od roku 2008 (prvý dostupný referenčný rok) do roku 2020 bol najväčší relatívny pokles emisií skleníkových plynov zaznamenaný v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (-41 %), nasledovala ťažba a dobývanie (-38 %) a výroby (-27 %),“ uviedol Eurostat.

Aj najväčší absolútny pokles emisií skleníkových plynov bol zaznamenaný aj v dodávke elektriny, plynu, pary a klimatizácie (z 1,2 mld. ton eCO2 v roku 2008 na 719 miliónov ton eCO2 v roku 2020; mínus 497 mil. ton eCO2), nasleduje výroba (z 1 miliardy ton na 740 mil. ton eCO2; – 276 mil. ton) a domácnosti (z 836 miliónov ton na 693 miliónov ton eCO2; -143 miliónov ton).

Slovenské emisie zo sektora dodávok elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu dosiahli v roku 2020 4,81 mil. ton eCO2. Z výrobného sektora pochádzalo 14,46. mil. ton, z domácnosti 6,16 mil. ton, z ostatných služieb, dodávky vody a stavebníctva 6,10 mil. ton, z dopravy a skladovania 3,54 mil. ton a z poľnohospodárstva 2,21 mil. ton eCO2.