Pod týmto názvom sa 28. apríla tohto roku konala v Prahe konferencia, ktorej účastníci sa zamýšľali nad problémami životného prostredia v susednej Českej republike.

Viacerí účastníci sa zhodli v tom, že ústup od ropy a uhlia síce znižuje uhlíkovú stopu, ale biomasa, ktorá je ich náhradou emituje škodliviny. Biomasa je totiž podľa najnovších údajov zodpovedná za 40-tisíc predčasných úmrtí ročne v 15 krajinách EÚ.

Najnovšie štúdie novonarodencov potvrdzujú, že následky znečisteného ovzdušia sa geneticky prenášajú na ďalšie generácie, takže ani okamžité zlepšenie ešte neznamená, že následky nebudú pociťovať aj nasledujúce generácie. Jedným zo záverom konferencie bolo aj tvrdenie, že nízkoemisná energetika, s výnimkou krajín, ktoré na to majú geografické podmienky (Švédsko, Nórsko, Island), sa nedá postaviť na čisto na obnoviteľných energetických zdrojoch.

V otváracom strategickom paneli, v ktorom vystúpil aj minister životného prostredia ČR Richard Brabec (druhý sprava) zastupoval Slovensko výkonný riaditeľ SPNZ Ján Klepáč (druhý zľava)