Londýn 13. júna 2022 – Májové dodávky LNG do Európy sa oproti rekordnému aprílu znížili takmer o 18 %. Podľa portálu spglobal.com sa o to pričinili aj obmedzenia prepravnej infraštruktúry, ktoré tlačia na zníženie cien v miestnych európskych uzloch.

Keďže Európa zápasí s problémom nahradenia dodávok potrubného plynu z Ruska, v globálnej dynamike v priebehu mesiaca zohrala úlohu obmedzená vnútrozemská prepravná infraštruktúra, čo následne niektorých účastníkov trhu odradilo od zacielenia dodávok na zľavnené trhy.

Cez uzly hodnotené S&P Global – Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko, Spojené kráľovstvo a Holandsko – sa v máji doviezlo celkovo 8,45 milióna ton LNG alebo 11,661 miliardy m3 ekvivalentu zemného plynu. To predstavovalo medzimesačný pokles o 17,9 %, ale medziročný nárast (ôsmy v rade) o tretinu.

Celoeurópsky dovoz – vrátane Turecka a menších obchodných uzlov – dosiahol počas mesiaca 10,764 miliónov ton, čo sa rovná 14,854 bcm zemného plynu. Toto množstvo sa medzimesačne znížilo len o 7,1 %, čo demonštruje silný dovoz z menších uzlov, keďže kontinent sa usiluje nahradiť chýbajúci plynovodný dovoz z Ruska.

Vzhľadom na to, že ruský vývoz cez plynovod Jamal je teraz reálne zakázaný pre sankcie zo strany Moskvy, tranzit cez Ukrajinu je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne nižší a nedávno došlo k priamym obmedzeniam dodávok v dôsledku zmluvných sporov o platby v rubľoch, Európa sa obrátila na globálny trh s LNG, aby kompenzovala chýbajúce dodávky.

Veľká časť európskej kapacity spätného splyňovania je však izolovaná od susedných trhov, čo znamená, že dodatočné dodávky sa nemôžu vždy dostať na prémiové trhy, konštatuje spglobal.com.

Napríklad medzi Francúzskom a Nemeckom neexistuje žiadna fyzická reverzná kapacita, medzi Španielskom a Francúzskom funguje iba prepojenie s kapacitou 20 miliónov m3/d, zatiaľ čo menovitá kapacita potrubí z Spojeného kráľovstva na pevninu je polovičná v porovnaní s kapacitou spätného splyňovania. Britský potrubný export na európsku pevninu bol v priebehu mája takmer na maximálnej úrovni.

To spôsobilo veľkú dezintegráciu predtým integrovaného európskeho trhu s plynom, pričom niektoré uzly teraz majú veľké zľavy oproti holandskému benčmarku TTF. Ide najmä o tie uzly, ktoré prijímajú veľké objemy LNG, ale majú malú kapacitu na ich ďalšiu prepravu.

V dôsledku toho Spojené kráľovstvo zaznamenalo najprudší mesačný pokles dovozu LNG, medzimesačne o 37,9 % na 1,995 bcm. Ostatné európske likvidné obchodné uzly zaznamenali menší pokles.

Priemerný britský kontrakt NBP na najbližší mesiac bol pred májovou dodávkou ocenený na 24,76 USD/MMBtu, teda nižšie ako TTF (31,926/MMBtu) a ázijský JKM (32,956 USD/MMBtu), vyčíslil spglobal.com.

Spojené kráľovstvo obmedzilo svoje zdroje dodávok na Peru, Nigériu a Kataru, pričom zároveň znížilo príjem LNG z USA na polovicu. Prudký pokles dovozu z USA zaznamenali aj Francúzsko a Belgicko, pričom ich virtuálne obchodné centrá si zachovali významnú zľavu voči TTF. Medzimesačný nárast príjmov amerického LNG zaznamenalo Španielsko.

Globálny obraz

Hoci USA v máji ustúpili z pozície premianta globálneho exportu skvapalneného plynu, naďalej zostali dominantným exportérom na európsky trh.

Počas mája vyviezli celkovo 8,861 bcm ekvivalentu plynu, medzimesačne o 1,8 % menej, z čoho 48,2 % do európskych likvidných obchodných centier (v apríli 67,1 %). Na európsky trh vrátane Turecka dorazilo 5,765 bcm plynu.

Texaské zariadenie spoločnosti Freeport LNG, v súčasnosti odstavené najmenej na tri týždne po výbuchu a požiari z 8. júna, dodalo v priebehu mája do Európy 1002 bcm z celosvetových 1284 bcm, čo poskytuje istú predstavu o vplyve výpadku z tohto závodu počas júna.

Termínované obchody na Henry Hub vzrástli po prudkých nárastoch cien v Európe v septembri, decembri a marci a dosiahli priemernú hodnotu 6,705 USD/MMBtu za májovú dodávku. V júni bol priemer za najbližší mesiac 8,163 USD/MMBtu, zatiaľ čo obchod na júl zaznamenal 7. júna cenový vrchol na úrovni 9,293 USD/MMBtu, predtým, ako po požiari vo Freeporte prudko klesol na 8,699 USD/MMBtu.

Katar vyviezol v máji globálne viac LNG ako USA, 9,658 bcm, čo je medzimesačný nárast o 5,7 %. Do likvidných uzlov Európy však dodal len 26,6 % tohto objemu a zostal druhým najväčším exportérom do regiónu napriek tomu, že obnovil tradičné letné dodávky.

Ruský vývoz zo zariadenia v Jamale sa zvýšil o 5,3 % na 2519 bcm, pričom 92 % z toho sa dostalo do európskych likvidných obchodných centier. Bez ohľadu na nepatrnú prémiu Ázie voči Európe sa trasa cez Arktické more napriek topiacemu sa ľadu takmer nevyužívala, pričom dve zásielky doručené do Indonézie a Portugalska tvorili zvyšok celkového objemu.

Uprostred rastúceho politického napätia medzi Moskvou a Bruselom a vzhľadom na zákaz kotvenia ruských lodí v prístavoch Spojeného kráľovstva boli exportné vzorce z Jamalu obzvlášť zaujímavé, poznamenal spglobal.com.

Preprava z Jamalu obnovila bývalú stratégiu prekládok v belgickom termináli Zeebrugge. Namiesto dodávok na európsky trh bolo celkovo 679 miliónov m3 plynu preložených a dodaných do Číny, Indie, Južnej Kórey, Taiwanu, Indonézie a Švédska. Dodávky z Jamalu sa vo väčšej miere zamerali aj na Francúzsko v dôsledku chýbajúcich dodávok LNG z USA do Francúzska a Belgicka a zrealizovala sa aj prekládka 102 miliónov m3 do Kuvajtu.

Na európskom trhu sa 209 miliónov m3 prepravilo z Francúzska a 157 miliónov m3 zo Španielska do iných likvidných obchodných centier, pričom hlavným príjemcom bolo Taliansko. Tieto zásielky neboli zahrnuté do celkového objemu dovozu, uzavrel spglobal.com.