Bratislava 19.marca 2020- Zemný plyn je v súčasnosti pre energetiku veľmi výhodnou alternatívou. Cenovo i z hľadiska plnenia emisných cieľov, ktoré vyžaduje Európska komisia. Stredná Európa by sa mala pozerať na príklady Veľkej Británie a Nemecka. V diskusnej relácii na českom webe info.cz to povedal energetický analytik a poradca skupiny J&T Michal Šnobr.

„Veľká Británia sa v posledných dekádach zbavila uhlia vďaka veľkému boomu OZE a predovšetkým plynových elektrární. Počíta však aj s jadrovými elektrárňami. Nemecko k tomu pristúpilo úplne inak. Odmietlo jadrové elektrárne a preferujú OZE. No po desiatich rokoch sa ukazuje, že majú na to, aby vypli jadrové zdroje, ale nie špinavé uhoľné elektrárne. Spoliehajú sa však na plyn. Obe krajiny patri medzi najväčšie štáty Európy,“ vysvetlil Šnobr, ktorý však nepovažuje zemný plyn za definitívne, ale prechodné riešenie, hoci má až o dve tretiny nižšie emisie skleníkových plynov ako napríklad uhlie. „V tejto chvíli je však výhodnou alternatívou. Jadrovú elektráreň s výkonom 1200 MW postavíte sa viac ako 12 miliárd eur, plynovú elektráreň s podobným výkonom za pol milióna. Takéto investície ušetria zdroje a pomôžu preklenúť obdobie, keď celá Európa nevie ako ďalej v energetike,“ upozornil Šnobr.

Situácia na globálnom trhu so zemným plynom sa za posledných 5-6 rokov úplne zmenila. „Američania ho začali exportovať, presmerovali sa toky plynu v celom svete. Plynu je dosť, jeho cena klesá a má obrovskú výhodu, že sa ním dá kúriť, vyrábať elektrická energia a prostredníctvom zásobníkov môže skladovať elektrickú energiu. Jediná infraštruktúra, ktorá sa v súčasnosti v EÚ rozvíja, je plynárenská,“ dodal Šnobr.