Bratislava 9.septembra 2019- Poľsko začalo práce na výstavbe plynovodného interkonektora so Slovenskom, kde sa práce na plynovodnom prepojení SK-PL začali už vlani. Ide o ďalší krok k lepšiemu prepojeniu plynovodných sústav v EÚ. Pri príležitosti slávnostného začatia prác v piatok 6.septembra v Múzeu naftového a plynového priemyslu v Bóbrke to povedal predseda predstavenstva poľského prepravného operátora Gaz-System Tomasz Stepieň. „Ide o prvé prepojenie plynovodných sústav Poľska a Slovenska a je to ďalšia veľká investícia našej spoločnosti. Chceme získať prístup na stredoeurópsky trh a ponúknuť tak ďalšie zdroje plynu pre zákazníkov. Prispeje to k dostupnosti a konkurencieschopnosti cien plyn v regióne,“ zdôraznil Stepieň.

Význam regionálnej spolupráce zdôraznil aj generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič. „Som presvedčený, že náš projekt pomôže otvoriť trh s plynom v strednej a východnej Európe novým možnostiam obchodovania,“ konštatoval Ňukovič.

Projekt má veľkú podporu aj poľskej vlády. „Výstavba poľsko-slovenského plynovodného interkonektora posilní nezávislosť Poľska od dominantného východného dodávateľa tohto paliva. V kombinácií s dokončením Baltského plynovodu a rozšírením LNG terminálu Lecha Kaczyňského v Swinojuscií táto investícia zaistí Poľsku energetickú bezpečnosť,“ napísal v pozdravnom liste splnomocnenec poľskej vlády pre strategickú energetickú infraštruktúra Piotr Naimski.

Plynovod prepojí poľský plynárenský uzol v Strachocine v Podkarpatskom vojvodstve so slovenskou kompresorovou stanicou vo Veľkých Kapušanoch. Celková dĺžka projektu dosiahne 165 kilometrov, z toho 103 kilometrov na slovenskej strane. Projekt slovenskej časti zahŕňa aj výstavbu hraničnej preberacej stanice (HPS) v katastri obce Výrava (okres Medzilaborce) a tri trasové uzávery v katastroch obcí Hankovce, Chlmec a Šamudovce. Priemer potrubia plynovodu bude jeden meter, kapacita v smere do Poľska bude 5,7 miliardy kubických metrov (m3) a v smere na Slovensko 4,7 miliardy m3 zemného plynu ročne.