Londýn 11. augusta 2022 – Úsilie krajín v celej Európe o inštaláciu nových zariadení na dovoz LNG v rekordnom čase naďalej naberá na tempe, pričom plávajúce skladovacie a splyňovacie jednotky (FSRU) sú teraz zabezpečené na nasadenie v mnohých členských štátoch EÚ. V najbližších rokoch by ich mohlo pribudnúť až 25. Podľa analytikov a odborníkov zo sektora však bude rovnako dôležité, aby si Európa dokázala zabezpečiť dostatočné objemy LNG. Téme sa venoval portál spglobal.com.

Prudký pokles dovozu plynu cez ruské plynovody – a vyhliadky na ďalšie obmedzenie alebo úplné zastavenie tokov z Ruska – viedli Európu k plánom na čo najrýchlejšiu realizáciu mnohých starých aj nových projektov.

Väčšina plánov sa týka plávajúcich terminálov, ktoré je možné inštalovať rýchlejšie ako trvalé dovozné terminály na pevnine.

Podľa údajov S&P Global Commodity Insights sa v najbližších rokoch v celej EÚ očakáva inštalácia približne 25 nových jednotiek FSRU, pričom prvé zariadenia budú v prevádzke už pred koncom roka 2022. (Viac podrobností o plánovaných termináloch v kapitole Gas and Fuels v Atlase energetického prechodu, ktorý zverejnila spoločnosť S&P Global.)

Projekty podľa spglobal.com napredujú bezprecedentnou rýchlosťou, poháňané naliehavou potrebou nahradiť ruské plynovodné dodávky, pričom developeri vítajú kombináciu politickej a komerčnej vôle pri zrýchľovaní prác.

Nemecký prevádzkovateľ siete Open Grid Europe začal tento mesiac, štyri týždne pred plánovaným termínom, pracovať na novom plynovode, ktorý má spojiť miesto plánovaného FSRU vo Wilhelmshavene s nemeckou sieťou. „Tento dôležitý míľnik sme boli schopní dosiahnuť Iba vďaka úzkej spolupráci medzi politikmi, úradmi a spoločnosťami,“ povedal Thomas Huwener z OGE.

Nemecko je členským štátom EÚ, ktorého sa obmedzenie vývozu ruského plynu dotklo najviac, preto počíta s piatimi novými FSRU, ako aj s dvoma stálymi dovoznými LNG terminálmi na pevnine.

Päť FSRU sa plánuje aj v Grécku, ktoré sa má stať plynovým uzlom pre dodávky do širšieho regiónu juhovýchodnej Európy. Dva plávajúce terminály majú pribudnúť v Holandsku, dva v Taliansku (plus ďalšie dva na Sardínii) a rovnaký počet FSRU získa aj Írsko. Po jednej FSRU získajú Francúzsko, Fínsko, Estónsko, Cyprus a Poľsko.

Nemecko a Holandsko v popredí

Ako bolo vyššie uvedené, úsilie o kompenzáciu nižšieho ruského dovozu zrýchlilo najmä Nemecko, pričom vývoj LNG v posledných mesiacoch podporilo množstvo nových regulačných iniciatív.

V máji nemecký parlament schválil nový zákon určený na urýchlenie schvaľovacieho procesu pre nové terminály na dovoz LNG a nemecký regulačný orgán v júni uviedol, že plánuje znížiť výkupné ceny v termináloch o 40 %.

Nemecko teraz tiež rozhodlo o umiestnení všetkých štyroch FSRU, ktoré si prenajalo, pričom dve plavidlá budú rozmiestnené vo Wilhelmshavene a Brunsbütteli na prelome rokov. Ďalšie dve FSRU, v Stade a Lubmine, budú k dispozícii od mája 2023.

Okrem štyroch štátom podporovaných projektov FSRU bol súkromnou spoločnosťou Deutsche ReGas 13. júla ohlásený aj piaty projekt, v rámci ktorého francúzsky TotalEnergies dodá FSRU na nasadenie v Lubmine už v decembri.

Holandský operátor Gasunie očakáva nasadenie dvoch FSRU už v septembri. „Už do konca tohto kalendárneho roka sa holandská kapacita dovozu LNG zdvojnásobí a my budeme najväčším prispievateľom k zvýšeniu kapacity dovozu LNG v Európe,“ povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ Gasunie Han Fennema.

Cenové výkyvy

Analytik LNG z Platts Analytics Luke Cottell uviedol, že ruská invázia na Ukrajinu rýchlo pretvorila komoditné trhy, pričom v epicentre sa ocitli európsky plyn a LNG. Väčšinu bremena nahradenia ruského plynu nesie LNG, hoci opätovné splyňovanie a kapacita prepojovacích vedení vytvárajú úzke miesta a spôsobujú veľké výkyvy cien medziregionálnych uzlov, upozornil analytik. Nasadenie nových FSRU by v roku 2023 malo pomôcť odstrániť veľké výkyvy medzi uzlami v Európe, keďže problémy s bottleneckmi sa zmiernia, dodal.

To však nemusí nutne znamenať, že ceny klesnú, pričom veľa bude závisieť od schopnosti Európy zabezpečiť náklady LNG. „Zatiaľ čo kapacitné obmedzenia obmedzujúce schopnosť Európy kompenzovať ruský potrubný plyn skvapalneným budú do istej miery zmiernené, pozornosť sa namiesto toho zameria na dostupnosť spotového LNG na globálnom trhu a na cenu, ktorú treba zaplatiť, aby Európa preplatila ázijských spotrebiteľov,“ povedal Cottell.

Európske ceny plynu naďalej zostávajú vysoké. Európsky referenčný TTF kontrakt na najbližší mesiac dosiahol 9. augusta 193,30 €/MWh, keďže obavy v súvislosti s ruskými dodávkami do Európy pred zimou pretrvávajú.

Úsilie EÚ

Európska komisia tiež považuje zvýšený dovoz LNG za kľúč k zníženiu závislosti od ruského plynu, pričom vo svojej novej energetickej stratégii zverejnenej v marci uviedla, že do roka by mohla získať ďalších 50 bcm skvapalneného zemného plynu.

USA sa zaviazali poskytnúť EÚ v tomto roku dodatočných 15 bcm LNG, pričom EK uviedla, že sa bude snažiť garantovať dlhodobý dopyt po americkom LNG na úrovni približne 50 bcm/ročne do roku 2030.

Európa má v súčasnosti dovoznú kapacitu približne 160 miliónov mt/rok (220 bcm/rok), ale podľa priemyselnej skupiny Gas Infrastructure Europe (GIE) by LNG terminály v EÚ do roku 2030 mohli byť vstupnou bránou pre viac ako 285 bcm, dostatočný objem na uspokojenie odhadovaného dopytu v tom čase.

Výzvou však zostáva, ako zabezpečiť objemy LNG. Zástupkyňa generálneho tajomníka GIE Roxana Caliminteová v apríli uviedla, že EÚ musí zvážiť uzatvorenie dlhodobých zmlúv, aby zabezpečila, že LNG bude do Európy dochádzať v dostatočnom množstve.

V tejto súvislosti poukázala na príklad Kataru, ktorý väčšinu svojho LNG predáva do Ázie na základe dlhodobých zmlúv. „Preto je dôležité, aby bola Európska komisia takejto možnosti otvorená, a aby členské štáty mali možnosť využívať aj takéto mechanizmy. Nedá sa to obísť,“ uzavrela zástupkyňa generálneho tajomníka GIE Roxana Caliminteová.