Varšava 20. apríla 2020 – Výstavba prepojovacieho vedenia GIPL medzi Poľskom a Litvou sa blíži a investorská spoločnosť Gaz-System začala uzatvárať zmluvy s dodávateľmi stavebných prác. GIPL by mal byť pripravený na prevádzku do konca roku 2021, pričom ročná kapacita sa odhaduje na 2 – 2,5 miliardy m3. Vďaka prepojeniu baltských krajín s Fínskom bude môcť plyn z poľskej prepravnej sústavy v roku 2022 prúdiť aj do tejto krajiny. Informuje o tom portál wysokienapiecie.pl.

Prepojovacie vedenie s Litvou má na poľskej strane pokryť vyše 340 km od kompresorovej stanice v Hołowczyce po litovskú hranicu v blízkosti Sejny. Gas System podľa portálu už disponuje všetkými potrebnými stavebnými povoleniami pre samotné potrubie aj pre sprievodné zariadenia.

Z investičných dôvodov bola celá trasa rozdelená na severný a južný úsek, hranica medzi nimi sa nachádza neďaleko Nowogrodu pri Łomži. Južná časť je rozdelená na dve časti a končí prípravnými prácami, akými je pílenie stromov.

Gaz-System už podpísal zmluvy s vybranými dodávateľmi stavebných prác pre dve z troch častí severného úseku. Pokiaľ ide o jeho tretiu časť  a dve časti južného úseku, ponuky sa hodnotia vo výberovom konaní na dodávateľov.

Na litovskej strane bude mať GIPL 165 km, siahať bude po plynovú križovatku Jauniunai pri Vilniuse. Stavebné práce sa začali 2. januára a Litovci plánujú do konca roka položiť 100 km potrubia. Podľa litovského prevádzkovateľa Amber Grid sa najťažšie štádium výstavby uskutoční tento rok v lete, keď sa plynovod dostane horizontálnym vŕtaním pod rieky Nemunas a Neris.

Ako informuje portál wysokienapiecie.pl, GIPL predstavuje príležitosť na výrazné zvýšenie obchodu a vznik baltsko-fínskeho trhu s plynom. Od 1. januára 2020 funguje prepojenie medzi Estónskom a Fínskom, ktoré vďaka nemu získalo alternatívu k dodávkam z Ruska. Okrem toho sa výrazne rozšírili možnosti obchodovania s fyzickým plynom.

Prepojenie s Fínskom prinieslo podľa portálu prudký nárast likvidity. Počet transakcií na spotovom trhu GET Baltic Exchange v januári 2020 medziročne vzrástol o 45 %. Obchodovaný objem prekročil 50 miliónov m3, čo je vzhľadom na veľkosť týchto trhov významná hodnota. GET Baltic navyše poznamenal, že 22 (teda 100 %) účastníkov fínskeho trhu sa aktívne zúčastnilo a predkladalo ponuky. Vo februári – napriek výnimočne teplej zime – sa obchod ešte zvýšil na úroveň 65 mil. m3.

Podľa spoločnosti GET Baltic tvorí prevažnú väčšinu transakcií nákup plynu
fínskymi zákazníkmi v Litve. Podľa portálu to znamená, že „oslobodenie“ sa Fínska od plnej závislosti na Rusku sa premietlo do hľadania lacnejšieho litovského plynu, pochádzajúceho pravdepodobne z dodávok LNG do terminálu v Klajpede.