Multiproduktový výdajný stojan na novovybudovaných odpočívadlách Pohranice Sever a Juh pri Nitre, na čerpacích staniciach Slovnaft. CNG budú môcť vodiči tankovať, popri klasických palivách. Foto: SPP

Bratislava 16. augusta 2022 – Motoristi môžu od 15. augusta 2022 tankovať CNG aj v oboch smeroch rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na novovybudovaných odpočívadlách Pohranice Sever a Juh pri Nitre. CNG im bude k dispozícii, popri klasických palivách, na nových čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft. Dodávateľom stlačeného zemného plynu pre tieto čerpacie stanice je SPP CNG s.r.o., 100-percentná dcérska spoločnosť najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku SPP. Informoval o tom hovorca spoločnosti SPP Ondrej Šebesta.

„Vďaka spolupráci SPP a Slovnaftu sa nám podarilo priniesť alternatívne palivo CNG opäť bližšie k zákazníkom, a to priamo na hlavný dopravný ťah spájajúci západ a východ Slovenska. Projekt Pohranice je prelomový tým, že ponúka CNG priamo na bežnej čerpacej stanici. V  spolupráci so spoločnosťou Slovnaft plánujeme pokračovať aj pri ďalších projektoch,“ uviedol generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák.


Multiproduktový výdajný stojan na novovybudovaných odpočívadlách Pohranice Sever a Juh pri Nitre, na čerpacích staniciach Slovnaft. CNG budú môcť vodiči tankovať, popri klasických palivách. Foto: SPP

Otvorením dvoch nových plniacich staníc Pohranice Sever a Juh sa sieť verejných plniacich staníc CNG na Slovensku rozšírila celkovo na 18, pričom v tomto roku by mali byť otvorené minimálne ďalšie tri verejné plniace stanice CNG, doplnil konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák. „Vďaka implementácii multiproduktového výdajného stojana si môžu motoristi natankovať CNG priamo na klasickej čerpacej stanici a zaplatiť v pokladni či už kartou od SPP CNG, platobnou kartou, palivovými kartami Slovnaft alebo v hotovosti. A pri tom môžu využiť všetky služby, ktoré čerpacia stanica ponúka,“ povedal Mozolák.

Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 % v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 – 20 % v porovnaní s naftovým pohonom. Zároveň vykazujú nižšiu hladinu hluku o 10 až 15 dB. Rovnako sú šetrné k motoru a bezproblémovo sa s nimi štartuje aj pri nízkych teplotách.

Autá na CNG pohon sú dnes už dostupné v rámci všetkých segmentov. Vizuálne sa neodlišujú od bežných vozidiel a ich tankovanie je rovnako jednoduché a rýchle, ako tankovanie tradičných palív, pričom motoristi prejdú s CNG relatívne porovnateľnú vzdialenosť.

Používaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). CNG bude možné v budúcnosti postupne nahradiť obnoviteľným biometánom.