V ročnej aukcií kapacít si účastníci trhu rezervovali kapacity vo významných objemoch

Bratislava 12. júla 2019 – Slovensko-maďarské plynovodné prepojenie sprevádzkované v roku 2015 ako projekt posilnenia energetickej bezpečnosti zaznamenáva významný komerčný úspech. V pravidelnej aukcii ročných kapacít zo začiatku mesiaca si účastníci trhu rezervovali na nasledujúci plynárenský rok prepravu zemného plynu v smere zo Slovenska do Maďarska v objeme presahujúcom 2,7 miliardy metrov kubických za rok. Pre porovnanie, je to viac ako štvrtina celoročnej spotreby zemného plynu v Maďarsku. V menších objemoch boli kapacity rezervované aj na ďalšie obdobie. Vypláva to z údajov zverejnených slovenským prepravcom, spoločnosťou Eustream.

Trasa slovensko-maďarského plynovodu neďaleko kompresorovej stanice vo Veľkých Zlievciach

Slovensko-maďarský plynovod predstavuje dôležité posilnenie slovenskej i maďarskej infraštruktúry z hľadiska posilnenia bezpečnosti dodávok a zvýšenia likvidity trhu so zemným plynom. Hoci prepojenie od jeho spustenia bolo doposiaľ využívané len v menších objemoch, aktuálny predaj kapacít potvrdzuje jeho komerčnú perspektívu. Ďalšie možnosti využitia tohto plynovodu súvisia s potenciálnou prepravou v opačnom smere, teda z Maďarska na Slovensko, kde bol už koncom roka 2017 indikovaný významný záujem trhu, ktorý dokonca prekračuje aktuálnu technickú kapacitu (k tomu viac v článku Nové perspektívy využitia slovensko-maďarského prepojenia, In: Slovgas, december 2018).

Slovensko-maďarský plynovod je súčasťou prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení v strednej a východnej Európe, do ktorého spadá aj rozostavaný Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko, ktorý je aktuálne vo výstavbe.

Najviac zemného plynu cez Slovensko tradične prúdi v smere z Ukrajiny a z Čiech do Rakúska. Dlhodobý dopyt po službách Eustreamu bol aj tento rok opätovne potvrdený v pravidelnej ročnej aukcii prepravných kapacít. Okrem toho funguje aj reverzný tok v smere na Ukrajinu, ktorého kapacity sú v aktuálnom období využívané naplno.