Bratislava 4. augusta 2022 – Majitelia bioplynových staníc budú môcť využiť financie z Plánu obnovy a odolnosti SR na modernizáciu staníc alebo ich transformáciu na biometánové stanice. Vyplýva to z Výzvy zameranej na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice, ktorú 3. augusta 2022 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR. Jej celková alokácia je 20.000.000 eur.

„Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice),“ uvádza MH SR.

Podporené podľa neho môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2000 hodinám výroby elektriny alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1000 hodinám výroby elektriny.

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

„Výška podpory na jeden projekt: max. 1 mil. eur na projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu a max. 1,5 mil. eur na projekt na transformáciu bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán,“ špecifikuje ďalej rezort hospodárstva.

Alokácia výzvy je 20.000.000 eur, z toho 10.000.000 eur je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 10.000.000 eur na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán.

Dátum uzatvorenia výzvy je 31. október 2022, dodalo MH SR.

Ďalšie info o výzve tu.

SBA varuje pred hrozbou zatvárania staníc

Výkupné ceny elektrickej energie z bioplynových staníc, ktoré štát v rokoch 2010 – 2013 garantoval na 15-ročné obdobie, sú v súčasnosti hlboko pod reálnymi nákladmi. Viaceré bioplynové stanice to donútilo ukončiť svoju činnosť a väčšina ďalších obmedzila prevádzkový výkon, upozornila v utorok (2. 8.) Slovenská bioplynová asociácia. Informovala o tom Tlačová agentúra SR.

Riešením je podľa nej umožnenie okamžitého výstupu zo systému podpory či indexácia výkupných cien elektriny. „Bez okamžitej výraznej indexácie výkupných cien elektrickej energie alebo prechodu na trhové ceny väčšina bioplynových staníc neprežije,“ upozornil predseda bioplynovej asociácie Vladimír Šošovička. Pokiaľ na Slovensku chceme transformovať existujúce bioplynové stanice na biometánové, musíme im podľa Šošovičku najskôr dať šancu prežiť.

Pri rovnakej štátnej podpore ako v roku 2010, ale pri súčasných cenách vstupných surovín, servisu a opráv idú podľa asociácie bioplynové stanice do krachu. Nárast nákladov na výrobu bioplynu v budúcom roku, keď sa naplno prejavia ďalšie zvýšenia cien vstupných surovín, má byť podstatne vyšší, a to približne o 40 – 50 %.

Asociácia zatiaľ eviduje 20 bioplynových staníc s ukončenou prevádzkou. Väčšina ostatných údajne znížila prevádzkový výkon a je možné, že mnohé čoskoro ukončia prevádzku úplne. „Pokiaľ sa hneď nepokúsime o zmenu nastavených pravidiel, je veľmi pravdepodobné, že nám zostane len veľmi málo bioplynových staníc na transformáciu na biometánové stanice, čo v konečnom dôsledku môže znamenať ohrozenie celého odvetvia na Slovensku, a teda zníženie počtu stabilných obnoviteľných zdrojov energie a aj potenciálnych výrobcov biometánu,“ uzavrel Šošovička.