Bratislava 18. augusta 2022 – Do Chorvátska v stredu (17. 8.) dorazil ďalší tanker s LNG, ktorý SPP nakupuje už od začiatku tohto roka s cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť, nezávislosť a diverzifikáciu dodávok plynu na Slovensko. Informuje o tom webové sídlo spoločnosti s tým, že SPP zároveň pokračuje vo vtláčaní plynu do zásobníkov, pričom súčasný objem zásob radí Slovensko medzi najlepšie pripravené krajiny v Európe. K ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti dodávok môžu SPP od októbra prispieť dodávky plynu z Talianska, pre ktoré SPP zabezpečil ročnú prepravnú kapacitu

„Najnovší náklad LNG v objeme 0,84 TWh/ 80 miliónov m3, ktorý pre svojich zákazníkov nakúpil SPP, je v poradí už šiestou dodávkou LNG od začiatku tohto roka. Celkovo import LNG na Slovensko vďaka SPP dosiahol zatiaľ objem vo výške 4,9 TWh (450 miliónov m3),“ konkretizovala spoločnosť, ktorá dodala, že napriek kráteniu dodávok plynu na základe dlhodobého kontraktu sa jej naďalej darí vtláčať plyn aj do zásobníkov.

Slovensko má v súčasnosti v zásobníkoch plynu celkovo uskladnených, vrátane strategických zásob, takmer 31,5 TWh, čo predstavuje približne 55 % jeho ročnej spotreby. „Tento objem radí našu krajinu na čelo najpripravenejších krajín, konkrétne na druhé miesto,“ konštatuje SPP s tým, že na prvom mieste je síce Lotyšsko, ale jeho podzemné zásobníky slúžia aj susednému Estónsku.

„To, že sme dokázali od začiatku tohto roka, v neľahkých podmienkach, ktoré v súčasnosti na trhu s energiami sú, zabezpečiť viac ako 65 % našich dodávok prostredníctvom LNG, diverzifikačných kontraktov a zásobami plynu, je významným úspechom nášho obchodného tímu a prejav vysokej profesionality a spoľahlivosti SPP,“ vyhlásil v tejto súvislosti Richard Prokypčák, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP.

Objem plynu zatlačený zo strany SPP do zásobníkov ku dnešnému dňu, spolu s pravidelnými dodávkami, aj na základe diverzifikačného kontraktu a ďalšieho nákupu LNG, dáva spoločnosti dostatok optimizmu, že zimnú sezónu 2022/2023 zvládne bez vplyvu na dodávky pre svojich zákazníkov, poznamenala spoločnosť. Súčasne pripomenula, že pre Slovensko je z hľadiska dostupnosti dodávok plynu kľúčové, aby bolo zachované fungovanie trhu v Európe a fungujúce cezhraničné prepojenia medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.

SPP venuje posledné mesiace maximálne úsilie zabezpečeniu plynulých dodávok energií pre všetkých svojich zákazníkov, od veľkých priemyselných odberateľov až po domácnosti. Experti SPP kontinuálne vyhodnocujú všetky dostupné možnosti a po ich dôkladnom posúdení spoločnosť prijíma ďalšie potrebné opatrenia. „Pre zimné obdobie je dôležité zabezpečenie kombinácie dostatočných zásobníkových kapacít a celoročného stabilného toku plynu. Vďaka dôslednej príprave patrí Slovensko v tejto oblasti, pred nadchádzajúcou zimnou sezónou, medzi najpripravenejšie krajiny Európy,“ uviedol SPP.

SPP sa uzavretím diverzifikačného kontraktu na dodávky plynu z ťažobných polí v Severnom mori, dodávkami skvapalneného plynu LNG, vtláčaním plynu do zásobníkov a ďalšími obchodnými operáciami, podarilo v krátkom čase výrazne posilniť energetickú nezávislosť Slovenska a prispieť k diverzifikácii zdrojov a zvýšeniu bezpečnosti dodávok plynu.

„V súčasnosti SPP využíva na dodávku skvapalneného plynu najmä LNG terminály v Chorvátsku a Taliansku, v blízkej budúcnosti, po ich spustení do prevádzky, by k nim mohli pribudnúť aj LNG terminály v Nemecku,“ priblížila spoločnosť. K ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti dodávok môžu podľa nej od októbra prispieť dodávky plynu z Talianska, pre ktoré SPP zabezpečil ročnú prepravnú kapacitu. Spolu so stále fungujúcou prepravnou trasou cez Ukrajinu a vyššie uvedenou severnou trasou zo Severného mora, ide o ďalšiu možnosť, ako dopraviť potrebné objemy plynu na Slovensko aj z juhu, uzavrel SPP.